• "Nie ma słupów granicznych między okresami życia"

    Janusz Korczak

  • "Pracować nad dzieckiem (...) znając je, rozumiejąc, kochając"

    Cecylia Plater-Zyberkówna

  •  Zapraszamy dziewczynki i chłopców w wieku od 3 do 6 lat
    Zapraszamy dziewczynki i chłopców w wieku od 3 do 6 lat

Nasza Kadra      Lokalizacja i budynek

Historia

   Szkoła im. Cecylii Plater-Zyberkówny... a zaraz później ochronki czyli dawniejsze przedszkola

Powstała, jak większość wielkich pozytywistycznych dzieł, z połączenia wizji ze świadomością potrzeby społecznej. W roku 1883 hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna otworzyła, przeznaczając na to cały swój posag, Zakład Zawodowy dla dziewcząt, pod płaszczykiem którego rozwijała nielegalną wówczas działalność ogólnokształcącą. Wzniesiony za jej pieniądze gmach projektu arch. Władysława Hirszla przy ul. Pięknej 24 był pierwszym zaprojektowanym na cele szkolne budynkiem w Warszawie.

Hrabianka sukcesywnie rozwijała działalność oświatową na rzecz wychowania kobiet rozbudowując wielokrotnie budynek na Pięknej, ale też zakładając liczne inne placówki na całym Mazowszu. Charakter tych placówek był różny w zależności od lokalnych potrzeb społecznych. Drugą, najbardziej znaną placówką była otwarta w 1891 roku Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego dla dziewcząt w Chyliczkach pod Warszawą, kształcąca zarówno dziewczęta wiejskie, jak i córki ziemiańskie. Miało to szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy po powstaniu styczniowym kobiety pozbawione ojców czy braci musiały samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne.

Po odzyskaniu niepodległości placówki Hrabianki znalazły się w ścisłej czołówce polskiej oświaty kształtującej nowoczesną formację polskiej inteligencji. Istotą procesu wychowawczego było wspomaganie tworzenia ugruntowanego intelektualnie światopoglądu młodzieży opartego na etyce chrześcijańskiej i światłej tradycji ojczystej oraz formowanie postawy otwartej i obywatelskiej, a także tworzenie nawyku rzetelnej pracy. Podkreślała, że każdy człowiek ma swoją własną ścieżkę i własne indywidualne zdolności, które ma obowiązek rozwijać, tak aby służyły społeczeństwu. Jej wychowanki chlubnie zdawały obywatelski egzamin zarówno w czasie zaborów, jak i podczas okupacji niemieckiej, wreszcie – w Powstaniu Warszawskim.

Założycielka przekazała przed śmiercią swój majątek najbliższym współpracowniczkom, nakładając na nie obowiązek, by stały na straży ideału wychowawczego i dalej prowadziły placówki przy uwzględnieniu zdrowo pojętego postępu. Tak powstało Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Towarzystwo to przeprowadziło szkoły przez trudny okres okupacji niemieckiej, jednak poniosło klęskę w starciu z władzami PRL - w 1950 roku zostało zdelegalizowane a majątek przejął Skarb Państwa. Jesienią 1989 roku grono pozostałych przy życiu członkiń Towarzystwa Oświatowego oraz zaproszona grupa oddanych Szkole wychowanek podjęło starania o uchylenie decyzji o delegalizacji, zwrócenie majątku prawowitemu właścicielowi i umożliwienie dalszego prowadzenia dzieła Cecylii Plater-Zyberkówny. Mimo ogromnych trudności formalnych i finansowych a także dzięki dobrej woli ówczesnych władz wszystkich szczebli, rozumiejących znaczenie wychowawcze i edukacyjne fenomenu pod nazwą Szkoła im. Cecylii Plater-Zyberkówny – udało się do tego doprowadzić i przywrócono do życia Szkołę na Pięknej.

Dziś na Pięknej znajduje się koedukacyjne przedszkole oraz prowadzone są równolegle placówki żeńskie i męskie na wszystkich etapach nauczania. Dziewczęta w szkole nazywają siebie tradycyjnie Platerkami, chłopcy Zyberkami, zaś przedszkolaki – Cecylkami. Fenomenem dzisiejszej szkoły jest, że wychowanki zarówno z roczników przedwojennych jak i powojennych, niezależnie od różnicy wieku, pozycji i doświadczeń, traktują się jak koleżanki ze szkoły.

Obecna placówka przedszkolna funkcjonuje od września 2015 roku.

 

 

Kontakt

tel. 22 621 52 54

sekretariat@cecylki.pl

 

Adres:

ul. Piękna 24/26 w Warszawie

Dojazd:

metro Centrum/Politechnika

tramwaje: 4, 15, 18, 35

autobusy: 118, 131, 151, 159, 385, 411, 501, 502, 514, 519, 520, 522, 525

 

Korespondencję należy kierować do organu prowadzącego:

Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny

ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa

 

Tu jesteśmy

dzieci